• ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

      ΘΕΜΑ :«ΔΥΟ – Σπύρος και Τάσος Λούκος»   Σάββατο 1 Απριλίου                                                                                                   Οι ΔΥΟ (Σπύρος και Τάσος Λούκος ) δημιουργήθηκαν το 2010 και με βασικό τους όχημα τις κιθάρες και τις φωνές τους δημιούργησαν έναν ξεχωριστό ακουστικό […]

    25.2.2015
    by dafnisn