ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Μονόπρακτα του Κοκτώ, Μπρεχτ, Γιουρσενάρ και Ουάϊλντ με ενιαίο τίτλο “ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ”.
Σκηνοθέτησε (και έπαιξε) ο Απόστολος Παπαγεωργίου. Συμμετείχαν άλλοι τέσσερις ερασιτέχνες ηθοποιοί.

2.12.2004
 

Comments are closed.